Esbjerg Plovlak Blå 0,75 ltr

På lager
SKU
012474044075
Din pris/stk 235,00 DKK
Vælg antal stk
Forventet leveringstid: 1-3 dage
Lev. omk. tillægges

Plovlak blå 0,75 ltr anvendes til midlertidig beskyttelse af stål.
Tørrer hurtigt og giver en pæn finish.
Tørretid på ca 1 time ved 20 grader.
Rækkeevne på ca. 10 m2/liter

Faresymboler:

H-sætninger:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H360D Kan skade det ufødte barn.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Specifikationer
Varenummer012474044075
Leveringstid1-3 dage