Kingspan

Design_uden_navn_-_2023-09-13T101756.776

Efterisolér med Kingspan

Et dårligt isoleret hjem mister hurtigt 30 % energi gennem taget, og 25 % energi gennem facaden. De fleste bygninger i Danmark er fra en tid, hvor der ikke var fokus på at spare energi, og derfor har mange eksisterende bygninger i dag et alt for højt energiforbrug. Det betyder høje energiregninger og stor miljøbelastning. En dårlig isoleret bygning bruger mindst dobbelt så meget varme som en energieffektiv bygning.

Hvis ikke man ønsker at købe sig fattig i gas, el eller olie til opvarmning af sin bolig, er den eneste løsning på at slippe for de efterhånden tårnhøje energipriser at nedbringe behovet for opvarmning. Det kan gøres ved at efterisolere boligen. Næsten alle boliger kan sænke energiforbruget, hvis de isoleres bedre.

Efterisolering kan betale sig, når besparelsen i varmeforbrug på sigt dækker udgifterne til isolering. Dvs. efterisolering skal være rentabel. Rentabilitet afhænger blandt andet af hvor, hvor meget og hvordan, der efterisoleres – og af isoleringsniveauet før. Jo ældre bygningen er, desto mere er den nye isolering med til at spare.

Her er det også vigtigt at huske, at isolering af høj kvalitet giver en langtidsholdbar effekt, hvor boligejeren vinder på varmeregningen alle de efterfølgende år. Den procentvise besparelse kan endda stige over årene, efterhånden som elektricitet og naturgas bliver endnu dyrere.

Lav lambdaværdi = Næsten dobbelt så effektivt

Mineraluld er det mest udbredte isoleringsmateriale i dag. Her medfører Bygningsreglementets nye mindstekrav om U-værdi, at isoleringstykkelserne til væg, gulv, loft og tag skal være på mellem 205-345 mm med en lambda værdi på 0,037. Med mere højeffektive isoleringsplader fra Kingspan får man den samme isoleringsværdi med bare 110-190 mm isolering og kan dermed opnå en besparelsen på op til 80 %.

Et af Kingspans højeffektive isoleringsmaterialer er Kooltherm, der har en så lav lambdaværdi, at det er næsten ca. dobbelt så effektivt som konventionel isolering – også sammenlignet med mange af de moderne isoleringsmaterialer på markedet.

- Grundlæggende betyder det, at hvis man eksempelvis skal isolere en væg med 30 cm traditionel isolering med en lambda værdi på 0,037, kan man begrænse den til ca. kun 165 cm Kooltherm. Udskiftes den gamle isolering med 30 cm Kooltherm, kan væggen blive mere end dobbelt så energieffektiv med samme tykkelse af den eksisterende isolering.

Åbenlyse fordele

Mere end en tredjedel af den samlede CO2-udledning skyldes bygninger, der skal holde den rette temperatur. Det er derfor ikke uden grund, at god isolering er den mest effektive metode til at reducere energiforbruget i bygninger. Derudover forbedrer isolering indeklimaet, mindsker CO2-udledningen, øger bygningens værdi samt bygningens levetid. Efterisolering er derfor en meget god investering. Kingspan leverer dagligt isolering til alle typer renoveringsprojekter lige fra efterisolering af loftsrum, tage, vægge og gulve.