Efaspray klar lak blank 400 ml

På lager
SKU
79080027040
Din pris/stk 209,00 DKK
Vælg antal stk
Bemærk minimumskøb
Forventet leveringstid: 1-3 dage
Lev. omk. tillægges

Efaspray klar lak blank 400 ml

  • Farve: Klar lak blank
  • Indhold: 0,4 liter
  • Rækkeevne: 10 m2/liter
  • Tørretid: Støvtør efter 5-10 minutter ved 20°C

Reparationsmaling til overfladebehandling af stål efter grunding. Efaspray er hurtigtørrende og velegnet til reparation af mindre områder. På basis af alkyd og med propan/butan som drivmiddel.

Bemærk at overfladen der skal behandles skal være fri for fedt, olie og rust. 

Faresymboler:

H-sætninger:

H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (Luftveje.) (Indånding.)
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Specifikationer
Varenummer79080027040
FarveKlar lak
ProducentEsbjerg paints
Leveringstid1-3 dage